LICYTACJE KOMORNICZE

Licytacje komornicze w Toruniu to jedna z czynności, które wykonuję w ramach prowadzonych postępowań, jest to forma publicznej sprzedaży nieruchomości, ruchomości w tym samochodów, wierzytelności, udziałów, należących do dłużnika z Torunia lub innych miejscowości. Przeprowadzane licytacje komornicze mają charakter publiczny.

Tu znajdziecie Państwo obwieszczenia zawierające terminy bieżących licytacji komorniczych w Toruniu oraz innych miejscowości z podziałem tematycznym. Aby wziąć udział w licytacji komorniczej w Toruniu, trzeba być osobą pełnoletnią i mieć przy sobie dokument poświadczający tożsamość oraz uiścić rękojmię. Rzeczy lub prawa sprzedawane między innymi przez komorników sądowych z Torunia w ramach licytacji komorniczej, nabywa się w tzw. sposób pierwotny, to znaczy bez żadnych wad prawnych.

  • Samochody
  • Ruchomości
  • Nieruchomości
  • Wierzytelności, udziały i akcje

Jakiekolwiek pytania dotyczące licytacji proszę kierować pod nr tel. 56-475-44-82 lub 56-475-44-83.

KANCELARIA KOMORNICZA

Kancelaria Dariusza Filipiaka przy Sądzie Rejonowym w Toruniu zajmuje się postępowaniami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi w sprawach o roszczenia pieniężne, alimentacyjne, pracownicze oraz eksmisyjne.

Kancelaria Komornicza

KONTAKT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak.

KANCELARIA KOMORNICZA NR III

ul. Graniczna 9/1B, 87-100 Toruń

https://komorniktorun.eu/ 

[email protected].