Licytacje komornicze

Licytacje komornicze w Toruniu to jedna z czynności, które wykonuję w ramach prowadzonych postępowań, jest to forma publicznej sprzedaży nieruchomości, ruchomości w tym samochodów, wierzytelności, udziałów, należących do dłużnika z Torunia lub innych miejscowości. Przeprowadzane licytacje komornicze mają charakter publiczny.

Tu znajdziecie Państwo obwieszczenia zawierające terminy bieżących licytacji komorniczych w Toruniu oraz innych miejscowości z podziałem tematycznym. Aby wziąć udział w licytacji komorniczej w Toruniu, trzeba być osobą pełnoletnią i mieć przy sobie dokument poświadczający tożsamość oraz uiścić rękojmię. Rzeczy lub prawa sprzedawane między innymi przez komorników sądowych z Torunia w ramach licytacji komorniczej, nabywa się w tzw. sposób pierwotny to znaczy bez żadnych wad prawnych.

Jakiekolwiek pytania dotyczące licytacji proszę kierować pod nr tel. 56-475-44-82 lub 56-475-44-83.

Design and Code by FinalTech 2013