Kancelaria komornicza

Dariusza Filipiaka komornik Toruń prowadzi kancelarię przy Sądzie Rejonowym w Toruniu na co dzień realizując postępowania egzekucyjne i zabezpieczające dotyczące roszczeń pieniężnych, alimentacyjnych, pracowniczych jak również eksmisji. Warunkiem wszczęcia egzekucji przez komornika sądowego z Torunia, czy innych miejscowości jest dostarczenie przez wierzyciela orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz złożenie wniosku egzekucyjnego określającego roszczenie i sposoby egzekucji. Przy realizacji powierzanych nam spraw egzekucyjnych, z tą samą starannością przeprowadzamy postępowania zarówno z Torunia i okolicznych gmin jak i dalej oddalonych miejscowości, korzystając z nowoczesnego zaplecza teleinformatycznego.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak obok wyżej wymienionych czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych dokonuje również sporządzania protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie Sądu lub Prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty, zażalenia i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Przeprowadza także na wniosek organizatora licytacji, nadzór nad dobrowolnymi licytacjami o charakterze publicznym z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Powierzone sprawy realizowane są przy udziale wykwalifikowanego zaplecza osobowego, posiadającego odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy w kancelarii komorniczej, który będzie służył Państwu pomocą przy realizacji składanych wniosków.

Design and Code by FinalTech 2013